⊱•═•⊰ Creativity is a Celebration of the Mind Connecting other Minds ⊱•═•⊰

Create Your Ticket

 1. Type: Numbers
 2. Pick 4 numbers between 1 and 1000
 3. Manually
 4. Distinct: aanvinken V
 5. Description: Je Naam/Your Name
 6. Draw: manually
 7. Password for drawing: Simpel wachtwoord/Easy Password
 8. Re-enter password
 9. Save the ticket
 10. Enter the letters to confirm your ticket
 11. Save your ticket
 12. Bewaar je ticketnummer/Save your ticketnummer
 13. Stuur je ticketnummer per mail naar info@psp-designers.nl
 14. Result: Vul je wachtwoord in/Enter your password
 15. Ok
 16. Je krijgt je persoonlijke cijfercode/You get your own personal number code
 17. Heel veel plezier met deze uitdaging/Have fun with this challenge
 18. ░𝑷░𝑺░𝑷░★▒𝑫░𝑬░𝑺░𝑰░𝑮░𝑵░𝑬░𝑹░𝑺░

the ultimate psp challenge

 1. NEDERLAND > Hartelijk Welkom en leuk dat je mee doet met “De Ultimate PSP Challenge”
 2. Uiteraard haalt psp Designers ook een ticket waarmee we ons laten verassen welke PSP les het deze week gaat worden die we als uitdaging gaan gebruiken.
 3. Het eerste nummer geeft de PSP les die we deze week gaan gebruiken op onderstaande Locatie hier op psp designers.
 4. Challenge Entree van deze week  > PSP Tutorials NL > TUT 01 – 100 
 5. Nummer 88 staat op naam van de schrijver Jolcsi met de naam Nanetta vertaald naar NL door Moonlightangel. Jolcsi bedankt voor het schrijven en Lisette bedankt voor de NL vertaling.
 6. Het derde en laatste nummer is het reservegetal. Mocht het eerste getal geen Lesresultaat opleveren
 1. INTERNATIONAAL > Welcome and thank you for joining “The Ultimate PSP Challenge”
 2. Of course psp Designers also gets a ticket and the surprise which PSP lesson it will be this week that we will use as a challenge.
 3. The challenge Entree  you can find > PSP Tutorials Internationaal > ENTER HERE
 4. The second number 56 on our ticket stands for the psp tutorial  in your own language entree we are going to use.
 5. The third and last number is the reserve number. This is what we use when our number gives no tut result

gebruik van je Ticket/using your ticket

 1. NEDERLAND > Uitleg hoe je ticket te gebruiken
 2. Je persoonlijke aangemaakte ticket heeft 4 nummers. Het laagste getal staat voor je Tube nummer die je op kunt halen bij onze “PSP Designers VIP Tubers” naar eigen keuze > >>NAAR DE VIP TUBERS<<
 3. Met de overige nummercombinaties kun je twee combinaties nemen van drie cijfers in willekeurige volgorde. Dit word je hexcode/kleurcode die je MOET gaan gebruiken als voorgrondkleur voor je uitwerking. De tweede kleur als achter grondkleur is je eigen keuze. Dit is dan ook de uitdaging om de juiste challenge kleurcombinatie met je  challenge tube het best mogelijke resultaat te behalen.
 4. We starten iedere week van vrijdags tot vrijdags. Je kunt aan de countdown bovenaan deze pagina zien hoeveel tijd er nog is voor je uitwerking in te kunnen leveren. Iedere vrijdagavond zullen alle ingeleverde uitwerkingen hier op deze pagina te zien zijn.
 5. Je uitwerking stuur je naar info@psp-designers.nl als bijlage! In de mail geef je je naam, je gekozen VIP tuber, je challenge leslink en gebruikte challenge hexcode. Let aub op dat de uitwerking als bijlage meegestuurd word en niet als afbeelding ingebakken.
 6. Hebben we vooraf bij de start van je uitdaging geen Ticketnummer ontvangen word je uitwerking afgekeurd!
 1. INTERNATIONAAL > Explanation of how to use your ticket
 2. Your personal created ticket has 4 numbers. The lowest number represents your Tube number that you can pick up at our “PSP Designers VIP Tubers” of your choice > >>TO THE VIP TUBERS<<
 3. With the other number combinations you can take two combinations of three digits in any order. This will be your hex code/color code that you MUST use as the foreground color for your effect. The second color as background color is your own choice. This is therefore the challenge to achieve the best possible result with the right challenge color combination with your challenge tube.
 4. We start every week from Friday to Friday. You can see at the countdown at the top of this page how much time is left before you can submit your creation. Every Friday evening, all submitted solutions will be shown here on this page.
 5. Send your creation to info@psp-designers.nl as an attachment! In the mail you give your name, your chosen VIP tuber, your challenge lesson link and used challenge hex code. Please are sure you attached the creation.
  If we have not received a Ticket number before the start of your challenge, your creation will be rejected!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *